Voorwaarden

Welkom bij GUESSWATCHES.COM. Lees de volgende basisregels voor het gebruik van en de aankoop van producten van deze site (gezamenlijk, “Overeenkomst”).

Het gebruik van deze site betekent acceptatie van deze voorwaarden.

Zie klantenhulp voor verdere vragen

 

GUESSWATCHES.COM kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze website of in de diensten die zijn beschreven en daarin zijn opgenomen.

GUESSWATCHES.COM kan van tijd tot tijd de regels die het gebruik van deze website bepalen, veranderen. Uw gebruik van deze website na een dergelijke wijziging vormt uw acceptatie van en gebondenheid aan de veranderde regels. GUESSWATCHES.COM kan van tijd tot tijd gedeelten van deze site veranderen, verplaatsen of wissen of gedeelten aan deze site toevoegen.

 

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site, inclusief zonder beperking, “GUESS” en “GUESS” alleen en in combinatie met het omgekeerde driehoek-ontwerp zijn eigendom van GUESS, Inc. “GUESS”. Geen van deze mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUESSWATCHES.COM, behalve om de producten of diensten van GUESSWATCHES.COM te identificeren. De producten, logo’s, ontwerpen, advertenties en foto’s beschreven en/of weergegeven op deze site kunnen intellectueel eigendom zijn met rechten voorbehouden aan GUESSWATCHES.COM of andere derden. Er wordt geen licentie verleend met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Op alle materialen, inclusief afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, videoclips en schriftelijke en andere materialen die op deze site worden weergegeven (gezamenlijk, “Content”) berusten auteursrechten, handelsmerkrechten, trade dress en/of andere intellectuele eigendomsrechten, gecontroleerd of onder licentie van GUESSWATCHES.COM gezamenlijk en haar dochterondernemingen en/of partners (“GUESSWATCHES.COM”). Deze website als geheel is beschermd door copyright en trade dress alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en eigendom van GUESSWATCHES.COM en alle andere GUESSWATCHES.COM merken die op deze site worden weergegeven, zijn handelsmerken van GUESSWATCHES.COM.

De Content van deze website, en deze site als geheel, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van deze site. U mag de Content en andere downloadbare materialen op deze site downloaden of kopiëren voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de copyright- of andere eigendomsvermeldingen op deze site niet wijzigt, verduistert of verwijdert. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen of software wordt aan u overgedragen als gevolg van dit downloaden of kopiëren. U mag de Content, deze site of aanverwante software ij zijn geheel of in delen niet reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, verzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan de verkoop ervan of op enigerlei wijze exploiteren.

 

COMMUNICATIE EN INZENDINGEN

Alle communicatie, opmerkingen, feedback, briefkaarten, suggesties, ideeën en andere inzendingen die openbaar worden gemaakt, ingediend of aangeboden aan GUESSWATCHES.COM op of via deze site of die anderszins worden onthuld, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze site (“Inzendingen”) blijven eigendom van GUESSWATCHES.COM. Deze verstrekking, inzending of aanbieding van eventuele opmerkingen vormt een toewijzing aan GUESSWATCHES.COM van alle wereldwijde rechten, aanspraken en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen in de inzendingen. GUESSWATCHES.COM wordt exclusief eigenaar van al deze rechten, titels en belangen en mag op geen enkele wijze worden beperkt in het gebruik, commercieel of anderszins, van de inzendingen. GUESSWATCHES.COM moet vrij zijn om de content van dergelijke communicatie, met inbegrip van eventuele ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of kennis vermeld daarin, voor elk doel, met inbegrip van de ontwikkeling, vervaardiging en/of afzet van goederen of diensten te gebruiken. Door uw deelname aan enquêtes, wedstrijden of promoties op deze site en/of het aanvragen van promotionele informatie of productupdates gaat u er hierbij mee akkoord dat GUESSWATCHES.COM informatie over u kan gebruiken voor marketing, productontwikkeling en promotionele doeleinden. GUESSWATCHES.COM heeft geen verplichting om inzendingen vertrouwelijk te houden, de gebruiker enige schadevergoeding te geven voor inzendingen of om te reageren op inzendingen van de gebruiker. U gaat ermee akkoord dat inzendingen van u naar deze site geen recht van een derde schendt, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy- of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten. Daarnaast stemt u ermee in dat inzendingen van u naar deze site geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten. U blijft alleen verantwoordelijk voor de content van alle inzendingen die u verzorgt.

 

PRODUCTEN

GUESSWATCHES.COM-producten zijn verkrijgbaar in selecte GUESS-winkels, betere warenhuizen en speciaalzaken. GUESSWATCHES.COM kan niet garanderen dat de producten die op deze site worden weergegeven, beschikbaar zijn bij elke erkende GUESS-retailer; beschikbaarheid en selectie zijn afhankelijk van de voorraad. Productbeschrijvingen, specificaties, kleuren en prijzen kunnen door GUESSWATCHES.COM op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op de site weergegeven prijzen zijn weergegeven in Amerikaanse dollars en zijn alleen geldig in de Verenigde Staten.

 

LINKS

Deze website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten. GUESSWATCHES.COM aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de content van dergelijke andere websites en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel als gevolg van die content.

 

DISCLAIMER

DE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE VERVAT ZIJN IN DEZE SITE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE GARANTIES, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET. GUESSWATCHES.COM WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ERKENT U DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE UW EIGEN RISICO IS, DAT U DE VOLLEDIGE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF REPARATIES OP U NEEMT VAN ALLE APPARATUUR GEBRUIK IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, EN DAT GUESS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U gaat ermee akkoord GUESSWATCHES.COM te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van deze site. GUESSWATCHES.COM is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die voortvloeit uit uw toegang tot, of onvermogen om toegang te krijgen tot deze site, of van uw vertrouwen op enige informatie op deze site.

 

DIVERSEN

Deze site en de bijbehorende content worden uitsluitend weergegeven met het oog op het bevorderen van GUESSWATCHES.COM-producten en -diensten. Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door GUESSWATCHES.COM-vanuit haar kantoren in Los Angeles, Californië. GUESSWATCHES.COM behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de informatie op deze site of de daarin beschreven diensten. GUESSWATCHES.COM is niet verplicht om deze informatie te actualiseren.

Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Californië, ongeacht strijdigheid van wettelijke bepalingen. Elk geschil uit hoofde van deze Overeenkomst wordt uitsluitend door de staat en federale rechtbanken van de staat Californië, County van Los Angeles en/of het zuidelijke district van Californië opgelost.

 

DUUR

Deze overeenkomst blijft van kracht tenzij en totdat deze beëindigd wordt door u of GUESSWATCHES.COM. U mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen. GUESSWATCHES.COM kan deze Overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen en kan dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving en u dienovereenkomstig toegang tot de Site ontzeggen als naar eigen goeddunken van GUESSWATCHES. COM u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst door of u of GUESSWATCHES.COM moet u onmiddellijk al het materiaal gedownload of anderszins verkregen van deze site vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijk materiaal, gemaakt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst of anderszins.

Koop nu online

Koop uw GUESS Connect-horloge online bij een dealer hieronder

Vind een GUESS Connect-dealer

Voer uw woonplaats, postcode en land in

Meld u aan voor e-mailupdates

Stay connected met het laatste nieuws en updates over GUESS Connect

Please correct the missing fields.

Door u aan te melden voor e-newsletters over GUESS Watches gaat u ermee akkoord dat wij via e-mail contact met u onderhouden over GUESS-producten, promoties of andere aanbiedingen. U hebt de mogelijkheid u op elk moment af te melden voor toekomstige e-mails van ons. Uw e-mailadres kan in de normale uitoefening van werkzaamheden van het verstrekken van goederen en diensten aan klanten worden doorgegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot, adverteerders, externe dienstverleners en rechtshandhavingsinstanties. Uw informatie is onderworpen aan de voorwaarden en privacybeleidsregels, die op elk moment kunnen worden gewijzigd door het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op de GUESSWatches.com-website. Alle gewijzigde voorwaarden gaan automatisch in 30 dagen nadat zij aanvankelijk op de website worden geplaatst.

U hebt zich met succes aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Controleer uw postvak in om uw abonnement te bevestigen.